Aktiviteter‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Medlemsmøde den 10.12.2012

indsendt 11. dec. 2012 23.52 af Kaj Ove Rasmussen
En halv snes medlemmer havde trodset vintervejret og var mødt op til medlemsmøde i klubben.Formanden indledte mødet med at referere fra formandsmødet i DSVU. Det kan nævnes at DSVU modtager ca. 1 mio. kr. i tilskud fra DIF. Det er derfor vigtigt at alle medlemmer indberettes til DIF så tilskuddet kan opretholdes. Målet er 2000 medlemmer i DSVU (pt. ca. 1500). Vedr. luftrum så er det KDA der varetager vores interesser i forhold til Billund Luftrum. Så lad være med at gå udenom dem, hvis man som pilot føler sig uretfærdigt behandlet af Billund. Der kommer ny CAMO hjemmeside og der er måske også lempelser på vej fra EASA vedr. papirvældet på materielsiden. Vedr. DSVU budget for 2013. Der kommer en stigning på 25 kr. så kontingentet bliver 995 kr. pr. år. Hertil 155 kr. til KDA og 350 kr. til FLYV som bliver noget andet fremover. Kontingent ialt 1500 kr./år. Vedr. uddannelse så bortfalder grundskoling på MOFA fra april 2013. Vores certifikater skal konverteres i april 2013. DSVU har ansøgt TRS om lov til at operere UL i DSVU regi.
Herefter gennemgik formanden bestyrelsens investeringsplaner for de kommende år. Vi vil koncentrere os om at få opdateret flyene med nye radioer, nye faldskærme samt få øvrige instrumenter opdateret. Der kommer ny transponder i XVR (mode S) samt transponder i de to Discusser. Ny LX 8000 i den ene
Discus samt DX50 herfra over i XNP. Flarm i XYO. Fra et medlem i salen var der ønske om et nyt (bedre) ensædet fly evt. med klapmotor. Pt. er klubben gældfri , men et flykøb vil kræve lånefinansiering. Lånerenten er pt. 8,2 % for klubben. Så kan man jo regne lidt på det. Under mødet serverede Kirsten en rigtig god kage. Mange tak for det.
Comments