Motorsvæveflyvning

Motorsvæveflyvning er en billig form for flyvning, sammenlignet med almindelig motorflyvning. Motorsvæveflyet kan flyves med et  svæveflyvecertifikat, men er man indehaver af et A-certifikat, kan det flyves på samme betingelser som et motorfly.
 
 
Muligheder med motorsvæveflyvning
Motorsvæveflyvning giver mulighed for at kombinere almindelig svæveflyvning og flyvning med motor. Derfor kan der flyves når vejret ikke er ideelt til svæveflyvning. Endvidere er man ikke afhængig af hvornår man vil skoleflyve, da der ikke kræves ekstra mandskab ud over instruktøren.

FSS råder over et tosædet motorsvævefly af typen SF-25 C "Rotaxfalke", som er udstyret med en 100 hk motor, hvilket bevirker at det også kan bruges til at slæbe de almindelige svævefly i luften. Derudover er flyet mere komfortabelt, har større rækkevidde og er udstyret med satellitnavigation ( GPS ).

  
Uddannelse
Uddannelsen til flyvning med Motorsvæver sker i FSS. Uddannelsen tilbydes som en separat uddannelse og følger på mange måder uddannelsen som svæveflyver. Skolingsforløbet, før du bliver indehaver af et svæveflyvecertifikat (S-certifikat), består af træning med starter, manøvrer, sikkerhed og ikke mindst landinger. Møder man op til skoleflyvningen cirka mindst hver anden uge, kan man komme til at flyve solo i løbet af den første sæson. Inden første soloflyvning skal en flyvelæge lige kontrollere, at dit helbred er godt nok til det.

I vinterperioden skal du lære teori, som består af aerodynamik, meteorologi, flyvelære, regler og bestemmelser og materiellære. Klubben organiserer teoriundervisning som afsluttes med en skriftlig S-teori-prøve. Den praktiske S-prøve sker med en S-kontrollant, hvor du skal vise at du er i stand til at flyve sikkert og med overskud.

Udgifter
Udgifterne frem til S-certifikat beløber sig ca. 25.000,-. Dette omfatter Teoriundervisning, skoleflyvninger samt helbredsundersøgelse. Efter S-certifikat skal man regne med ca. 1000,- per måned afhængig af aktivitet.