Ultralight flyvning

UL flyvning giver mulighed for at flyve motorfly men langt billigere end med et traditionelt privat fly. Et UL-certifikat kan erhverves for ca 25.000 kr., hvor man med et A-certifikat nok skal regne med 80.000 - 100.000 kr. UL-flyvning giver de samme muligheder som traditionel privatflyvning.
 
 

Muligheder med UL-flyvning
Motorflyvning i UL kan omfatte almindelig fritidsflyvning, men også mere avanceret navigations – og konkurrenceflyvning. Der er også mulighed for at anvende UL flyet til privat rejseflyvning..

Klubbens UL-fly af typen FM250 Vampire er meget komfortabelt, har en stor rækkevidde og er udstyret med satellitnavigation (GPS). UL-flyet i FSS er den allernyeste generation af UL-fly, som er bygget i kulfiber og kevlar. Flyet har en topfart på 270 km/t og flyver dermed hurtigere end langt de fleste traditionelle motorfly.
 
 
 
  
Uddannelse
Uddannelsen til flyvning med UL-fly sker i FSS. Uddannelsen tilbydes enten som overbygning til motorsvæveflyveuddannelsen eller som egentlig grunduddannelse til UL-certifikat.

For at få svæveflyvecertifikatet på motorsvævefly skal man have min. 15 timers flyvetid fordelt på min. 90 flyvninger. Heraf skal 8 timer og 20 flyvninger være som soloflyvninger. Som tillæg til denne grunduddannelse skal piloten have en tillægsuddannelse i navigation med motorsvævefly. Teorien til dette certifikat er svæveflyveteorien (s-teori), som klubben selv underviser i. Som supplement til denne uddannelse gennemgår piloten en omskoling på min. 5 timer til UL-fly.

Grunduddannelsen foregår direkte på UL-flyet og kræver min. 20 timers flyvetid, hvoraf 5 timer skal være soloflyvninger. Teorien til UL-certifikatet er den samme teori, som til motorflyvercertifikat (PPL-A). FSS underviser ikke i PPL-A-teori, men den kan erhverves i forskellige flyveskoler.

Udgifter
Udgiften til S-teorien er ca. kr. 800,-

Helbredskravene er de samme til svæveflyvecertifikat og til UL-certifikat.