Svæveflyvning


Svæveflyvning er en fascinerende sport hvor man udnytter de kræfter, der er i naturen til lange flyvninger, samtidig med at man nyder den perfekte udsigt og glædes ved den oplevelse det er at
flyve som fuglene.
 
 

Muligheder ved svæveflyvning
Flyvningen kan dyrkes på mange planer fra hyggeflyveren (motionisten), som flyver omkring flyvepladsen til den avancerede strækflyver, som gennemfører lange flyvninger (mere end 500 km) og deltager i nationale og internationale mesterskaber. Klubben råder over en række glasfibersvævefly af forskellige typer. Disse er enten 2 sædede skole- og træningsfly eller 1 sædede skole- eller konkurrencefly.
 
 
Uddannelse
Uddannelsen til svæveflyver pilot sker i FSS som en kombination imellem praktisk flyvetræning og teoriundervisning.

Skolingsforløbet, før du bliver indehaver af et svæveflyvecertifikat (S-certifikat), består af træning med starter, manøvrer, sikkerhed og ikke mindst landinger. Møder man op til skoleflyvningen cirka mindst hver anden uge, kan man komme til at flyve solo i løbet af den første sæson. Inden første soloflyvning skal en flyvelæge lige kontrollere, at dit helbred er godt nok til det.

I vinterperioden skal du lære teori, som består af aerodynamik, meteorologi, flyvelære, regler, bestemmelser og materiellære. Klubben organiserer teoriundervisning som afsluttes med en skriftlig S-teori-prøve. Den praktiske S-prøve sker med en S-kontrollant i bagsædet, hvor du skal vise at du er i stand til at flyve sikkert og med overskud.

 

 
 
 
 
 Et moderne cockpit....
Af instrumenter kan nævnes:
VHF Radio - 760 kanals
GPS, satellit navigationssystem
Højdemåler i fod
Fartmåler i km/t
Variometer til termikflyvning
 
Udgifter
Udgifterne frem til S-certifikat beløber sig ca. 18.500,-. Dette omfatter Teoriundervisning, skoleflyvninger samt helbredsundersøgelse. Efter S-certifikat skal man regne med ca. 1000,- per måned afhængig af aktivitet.