Svæveflyvepilotuddannelsen

Svæveflyveruddannelsen

Uddannelsen til pilot i FSS kan ske enten som svæveflyver eller som motorsvæveflyver. Valget er dit.

Priser 2020

Priseksempel på hvad det koster at blive pilot 2020


Ud over et månedligt kontingent, er flyvning i klubbens fly forbrugsafregnet. Dvs. du betaler for startmetoden, samt en minuttakts afhængigt af fly (1,25~5 DKR/minut).


Kontingent

Junior 150,- DKR/måned 1.800,- DKR/år

Senior 300,- DKR/måned 3.600,- DKR/år

DSvU og KDA 1.655,-/år


Indmeldelse (engangsbeløb)

Junior 520,- DKR

Senior 1.040,- DKR


Starttilladelse pr. fly (engangsbeløb)

100~500,- DKR

Grunduddannelsen

Uddannelse til svæveflyvepilot kaldes S-uddannelsen. Uddannelsen foregår i klubbens regi og er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union efter godkendelse af Statens Luftfartsvæsen. Uddannelsen er grundig og har sikkerheden i højsædet.

At lære at flyve er ikke vanskelig, men udfordrende - og stort set alle kan lære det.

Krav

Der er ikke nogen aldersgrænse for at man kan lære at flyve, men man skal selvfølgelig kunne nå pedalerne, og være nogenlunde moden. Foreslået minimumsaldere for at lære at svæveflyve er ca. 14 år og ca. 15 år for motorsvævefly.

Aldersgrænserne er helt de samme for at blive grunduddannet på almindeligt svævefly eller TMG, eller for at få en TMG-overbygning på et allerede eksisterende certifikat.

Man kan gå solo, når man er 14 år gammel.

Man skal være 16 år for at kunne gå op til den praktiske prøve og bestå certifikatet.


Der er heller ikke nogen øvre aldersgrænse, man skal blot kunne opfylde helbredskravene. Som ved alle andre ting, der skal læres, tager det også lidt længere tid at lære at svæveflyve når man kommer lidt op i alderen, men det er ikke nogen hindring.

praktisk flyving

Pilotuddannelsen er bygget op efter et helt fast træningsprogram, som består af en grunduddannelse og videregående uddannelse. Programmet beskriver en lang række praktiske trin, man skal igennem for at blive pilot. Først gennemgås og trænes de enkelte øvelser. Når du over for instruktøren har vist at du mestre de enkelte punkter, rykker du videre til næste trin.


G - Grunduddannelse:

På G foregår alt flyvning med instruktør i to-sædet skolefly. Du skal lære at flyve, lære at lette, lære at lande.

Så kommer: langsom- og hurtigflyvnig, termikflyvning, positive og negative G, stall, spind, spiraldyk, afbrudte starter, disponering af flyvning, mærkelanding.

Så er du klar til at gå solo.


U - Videregående uddannelse

U skal du hovedsageligt flyve i en-sæddet fly, hvor du øver og viser at du selv kan udfører alt det du lærte under G normerne. Der vil også være flyvning i det to-sædet fly med instruktør, hvor i sammen finpusser, det lærte. Sammen med instruktøren vil du øve termikflyvning, strækflyving, udelanding og navigation

Flyet og den første flyvning

Din skoleflyvning starter i et tosædet svævefly af mærket ASK-21, med dig i forsædet og en kompetent instruktør i bagsædet. En ASK-21 er det perfekte skolefly, da det er meget stabilt, og stort set tilgiver selv de mest tåbelige manøvre.

I starten vil instruktøren sørger for at få flyet sikkert i luften. Herefter er det din tur til at styre flyet. Du får overdraget styrepind og pedaler, og under kyndig vejledning vil du kunne afprøve flyets flyveegenskaber. Når det er tid til at lande, overtager instruktøren igen. Senere er det selvfølgelig dig der kommer til at starte og lande og alt det imellem.

Starten foregår ved spilstart (se video links nedenfor).

Spilstart set udefra OY-PUX

Spilstart set indefra OY-XVX

Termikflyvning ved DM

Teoriundervisning og -prøve

I løbet af vinterhalvåret afholdes teoriundervisning, som afsluttes med en skriftlig prøve i hvert enkelt fag.

Fagplanen omhandler 9 teoretiske fag :

1. Luftfartsret (love og bestemmelser)

2. Menneskelig ydeevne

3. Meteorologi

4. Kommunikation

5. Flyveprincipper (aerodynamik - hvorfor flyver flyet)

6. Operationelle Procedurer (hvordan flyver man flyet)

7. Flyvepræstation og -planlægning

8. Generel viden om Luftfartøjer

9. Navigation

Nærmere information læs: UHB921 - Teoretisk uddannelse SPL certifikat

Lægecheck

Før du kan flyve solo, skal du forbi en autoriseret flylæge, hvor du skal igennem et lægecheck.

Hvis lægen vurderer at du er ved almindeligt godt helbred, udstedes det der kaldes en medical.

Spl-prøve

For at gå op til SPL-prøve skal følgende være gennemført:

  • Bestået de praktisk grund- og videregåendeuddannelser.

  • Bestået teoriprøve

  • Gyldig medical

Ved bestået S-prøve modtager du et SPL-certifikat, som giver dig rettighed til at flyve svævefly.