Svæveflyvepilotuddannelsen

Svæveflyveruddannelsen

Uddannelsen til pilot i FSS foregår på svævefly ved brug af spilstarter. Efter endt uddannelse er det muligt at blive omskolet til andre flytyper, f.eks. motorsvæveflyver. 

Priser 2023

Priseksempel på hvad det koster at blive pilot 2023 


Ud over et månedligt kontingent, er flyvning i klubbens fly forbrugsafregnet. Dvs. du betaler for startmetoden (spilstart 32,- DKK), samt en minuttakts afhængigt af fly (1,30~6,- DKK/minut). 


Kontingent

Junior 160,- DKK/måned 1.920,- DKK/år

Senior 320,- DKK/måned 3.840,- DKK/år

DSvU og KDA 1.465,-/år


Indmeldelse (engangsbeløb)

Junior 520,- DKK

Senior 1.040,- DKK


Starttilladelse pr. fly (engangsbeløb)

100~500,- DKK

Grunduddannelsen

Uddannelse til svæveflyvepilot kaldes SPL*-uddannelsen. Uddannelsen foregår i klubbens regi og er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union efter godkendelse af Trafikstyrelsen. Uddannelsen er grundig og har sikkerheden i højsædet.

At lære at flyve er ikke vanskelig, men udfordrende - og stort set alle kan lære det.

Krav

Der er ikke nogen aldersgrænse for hvornår man kan begynde at lære at flyve. Man skal selvfølgelig kunne nå pedalerne, og være nogenlunde moden. Foreslået minimumsaldere for at lære at svæveflyve er ca. 14 år og ca. 15 år for motorsvævefly. 

Aldersgrænserne er helt de samme for at blive grunduddannet på almindeligt svævefly eller motorsvævefly, eller for at få en TMG*-overbygning på et allerede eksisterende certifikat.


Der er heller ikke nogen øvre aldersgrænse, man skal blot kunne opfylde helbredskravene. Som ved alle andre ting, der skal læres, tager det også lidt længere tid at lære at svæveflyve når man kommer lidt op i alderen, men det er ikke nogen hindring.


(*TMG Touring Motor Glider - Motorsvæveflyver)

praktisk flyving

Pilotuddannelsen er bygget op efter et træningsprogram, som består af en grunduddannelse og videregående uddannelse. Programmet beskriver en række praktiske trin, man skal gennemføre for at blive pilot. Først gennemgås og trænes de enkelte øvelser. Efterhånden overlades mere og mere af flyvningen til eleven, som derved opøver færdigheder og dømmekraft. 


Grunduddannelse

Under grunduddannelsen foregår alt flyvning med instruktør i to-sædet skolefly. Du skal lære at styre flyet, lære at lette, lære at lande.  

Grunduddannelsen fortsætter med: Langsom- og hurtigflyvning, termikflyvning, positive og negative G, stall, spind, afbrudte starter, disponering af flyvning, mærkelanding.

Efter at have bestået en mindre teoretisk prøve, er du klar til at gå solo.


Videregående uddannelse

Ved den videregående uddannelse skal du hovedsageligt flyve i et en-sædet fly. Her øver du og viser, at du selv kan udfører alt det du lærte under grunduddannelsen. Der vil også være flyvning i det to-sædede skolefly med instruktør, hvor I sammen finpudser det lærte. Sammen med instruktøren vil du øve termikflyvning, strækflyving, udelanding og navigation.

Flyet og den første flyvning

Din skoleflyvning starter i et tosædet svævefly af mærket ASK-21, med dig i forsædet og instruktøren i bagsædet. En ASK-21 er det perfekte skolefly, da det har stabile flyveegenskaber og giver dig en god fornemmelse af at styre flyet.

I starten vil instruktøren sørge for at få flyet sikkert i luften. Herefter er det din tur til at styre flyet. Du får overdraget styrepind og pedaler, og under kyndig vejledning vil du mærke flyetsreaktion, når du styrer det. Når det er tid til at lande, overtager instruktøren igen. 

Senere er det selvfølgelig dig der kommer til at starte og lande - og alt det imellem.


Starten foregår ved spilstart (se video links nedenfor).

Spilstart set udefra OY-PUX 

Spilstart set indefra OY-XVX 

Termikflyvning ved DM 

Teoriundervisning og -prøve

I løbet af vinterhalvåret afholdes teoriundervisning, som afsluttes med en flervalgsprøve (multi-choice test)  i hvert enkelt fag. 

Fagplanen omhandler 9 teoretiske fag : 

1. Luftfartsret (love og bestemmelser)

2. Menneskelig ydeevne

3. Meteorologi

4. Kommunikation

5. Flyveprincipper (aerodynamik - hvorfor flyver flyet)

6. Operationelle Procedurer (hvordan flyver man flyet)

7. Flyvepræstation og -planlægning

8. Generel viden om Luftfartøjer

9. Navigation

Nærmere information læs: UHB921 - Teoretisk uddannelse SPL certifikat 

Lægecheck

Før du må flyve solo, skal du undersøges af en autoriseret flylæge.

Hvis lægen vurderer at du er ved almindeligt godt helbred, udstedes en helbredserklæring.

Spl-prøve

For at gå op til SPL-prøve skal følgende være gennemført:

Ved bestået SPL*-prøve modtager du et SPL-certifikat, som giver dig rettighed til at flyve svævefly.


*SPL - Saileplane Pilot License - svæveflyvecertifikat