KlubbenHvem er vi?

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub - i daglig tale kaldet FSS - blev startet i 1955. Dengang var klubben et fritidstilbud til flyvestationens ansatte og hed da "Svæveflyvesektionen - Flyvestation Skrydstrup". P.g.a. nedskæringer blev klubben i 1966 omdannet til en almindelig civil svæveflyveklub med hjemsted på Flyvestation Skrydstrup.


Hvad er FSS i dag, og hvad kan vi tilbyde dig ?

FSS er i dag en moderne og dynamisk svæveflyveklub med ca. 70 aktive medlemmer + nogle passive. Melder du dig ind i FSS, melder du dig også ind i et fællesskab, der har flere formål. Det vigtigste er selvfølgelig at få medlemmerne ud at flyve, men for at en klub som FSS kan fungere, er det vigtigt med et godt kammeratskab, da alting foregår på frivillig basis.


FSS ejer 8 svævefly, hvoraf de 3 er tosædede og det ene af disse er forsynet med motor, så det kan bruges som både svæve- og motorfly. Herudover råder FSS sammen med 3 andre klubber over et tosædet veteranfly. Til at bringe svæveflyene i luften bruges et såkaldt "spil", der er en ombygget lastbil. På ladet er der en kabine, samt en stor motor monteret med to store ruller med kunststofwire. Enden af den ca. 1.000 meter lange wire bliver fastgjort i svæveflyet. Spillet spoler så wiren op, og svæveflyet stiger til vejrs som en drage og kommer oftest 300-500 meter op. Vi har også et almindeligt motorfly, der også bruges til at trække svæveflyene op med. I vore hangarer er der endvidere stationeret 4-6 private svævefly.

For at medlemmerne hele tiden kan flyve i tidssvarende fly, er flyparken under stadig udskiftning.

Hvad laver vi når vi ikke flyver ?

Det vigtigt med et godt sammenhold i klubben. For at styrke dette afholdes der ud over den almindelige flyvning: klubafterner med foredrag, og fester, sæsonstart med lodtrækning om årets første start, samt landingskonkurrence (et spørgsmål om ære).

Hvert andet år arrangeres sommerlejer til flyvepladser i udlandet (mest Tyskland), hvor både medlemmer og familie deltager. Vi bor på flyvepladsernes campingpladser, på kroer m.m. alt efter temperament. Det giver mulighed for at flyve under andre forhold og en masse hyggeligt fælleskab. Elev er meget velkomne.

Derudover arrangerer mange medlemmer selv ferieture og deltager i konkurrencer, hvortil klubbens fly ofte lejes. I de senere år har grupper været på ture til: Tyskland, Østrig, Frankrig, Australien og Sydafrika. Konkurrencerne, der deltages i, er både nationlae og internationale.

Vinteren bliver primært brugt til at lave vedligehold og eftersyn på flyene samt det øvrige materiel. Dette foregår i vore værksteder. I samme periode afholdes teoriundervisning for eleverne, hvilket foregår 1-2 gange ugentligt gennem 2-3 måneder med klubbens instruktører som lærere. Ud over alt dette bliver der holdt medlemsaftener og fester.

Hvornår flyves der?

Flyvesæsonen strækker sig fra ca. midt i marts til udgangen af oktober (evt. en del af november). Der flyves alle lørdage og søndage samt normale helligdage (planlagte flyvedage). Endvidere arrangeres der skoleflyvning hver tirsdag og torsdag aften (kom lige efter fyraften) i perioden med sommertid. På hverdage med godt vejr arrangerer klubbens medlemmerne ofte hverdagsflyvning. På disse hverdage kan man dog ikke være sikker på, at der er en instruktør på pladsen, som er villig til at skole.

På planlagte flyvedage i weekenden er der mødetid kl. 10.00 på pladsen hvor der startes med briefing vedr. dagens vejr, markdisposition, flyfordeling og evt. klubopgaver. Det er en fordel at komme til briefingen, men hvis dette ikke er muligt for dig, kan du også komme senere og så hjælpe med at pakke fly mv. ved dagens afslutning. Du vil dog normalt opnå de fleste starter den pågældende dag ved at møde op til briefing.


Klublivet

Vi har et godt kammeratskab i klubben, hvor alle bidrager til klublivet. En normal svæveflyvedag starter kl. 10, hvor der er briefing. Her gennemgås vejrudsigter, dagens flyvesikkerhed, flyene fordeles og andet nødvendigt diskuteres og aftales. Flyene pakkes ud af hangaren, kontrolleres og gøres klar til flyvning.


Flyvningen

Sædvanligvis kan de, der møder op til briefingen, flyve lige så meget, de lyster eller orker. Man aftaler til briefingen, hvem der flyver hvad og hvorhen, og når så termikken er der, går vi i gang med at sende fly op i luften vha. spillet (en 1 km lang kunststofwire, som trækkes ind på en tromle med stor hastighed vha. en stor motor) eller flyslæb. Med mindre man ved briefingen melder, at man går tidligere, må man blive til flyvningen er overstået, alle fly er sat i hangar og alle journaler er ført.


Vedligeholdelsen

Vi vedligeholder selv alt vores materiel i vores egne værksteder. Der er to materielkontrollanter i klubben, som holder øje med, at der udføres ordentligt arbejde i vintervedligeholdelsen. Alle klubbens medlemmer deltager i vintervedligeholdelsen.