ForeningsStøtte

Denne side beskriver projekter som Flyvestations Skrydstrups Svæveflyveklub har modtaget støtte til.

Gældende fra 2021

Synlighed = Sikkerhed / Strækflyving for elever

Indkøb af transponder 2021

For at øge sikkerheden og forbedre medlemmernes mulighederne for at træne strækflyving i klubbens nærområde, er det blevet nødvendigt at anskaffe en transponder til klubbens skolesvævefly. En transponder er et sikkerhedsanordning, der gør det muligt for andre fly og luftfarttjenester at se flyets position og højde.

For at flyve i visse områder af Danmark, skal flyet være udstyret med transponder. Dette drejer sig, især for Flyvestation Skrydstrups Svæveflyveklub, om vores nabo, det store luftrum omkring Billund, der dækker området mellem fra syd for Kolding til lige syd for Herning, fra den jyske vest- til den jyske østkyst. Transponderen giver os adgang til at skoleflyet vil kunne anvendes til konkurrence.

I svæveflyving er vi særdeles afhængige af vejret. Skiftende vindretninger og skyer er altafgørende for, hvor og hvornår vi kan flyve. Og nogen gange, for om vi overhovedet kan komme hjem igen. Ved at udvide værktøjskassen med en transponder, vil vi kunne få adgang til flere områder af danmarkskortet. Forventningen er derfor at vi vil kunne flyve mere, oftere og længere. Det vil i høj grad give en bedre træning for de nyeste piloter og øge deres muligheder i konkurrence sammenhæng.

2021-03-09: Nordea-fonden har bidraget med 16.278 kr. til at, der kan indkøbs en transponder til klubbens skolefly. Transponderen kan opereres fra både elev- og instruktørsæddet.

2021-03-19: Transponder bestilt. Pris 22.300 kr.

Status opdateres løbende.